Moč je v naravi.

Aktualna opravila

Jabolčni zavijač - Kako ga nadziramo?

pomlad in jesen
 



JABOLČNI ZAVIJAČ (Cydia pomonella)

Jabolčni zavijač spada med najhujše in najbolj razširjene škodljivce jabolk (napada tudi okrasne vrste) in hrušk. Njihove gosenice povzročajo črvivost sadja. To sadje prezgodaj dozori in odpade ter začne gniti. Poleg tega se gosenica hrani tudi na plodovih oreha in kutine, občasno pa tudi na marelicah, breskvah, slivah, češnjah, mandljih, smokvah, jerebiki in celo koruzi. Razširjen je povsod kjer rastejo jablane.

Jabolčni zavijač je metuljček, ki je dolg 1 centimeter, čez krila pa meri 2 cm. Spoznamo ga po sivkastih sprednjih krilih, ki imajo temne črte, blizu zunanjega roba pa okroglasto pego. Zadnja krila so svetlo rjave barve. Škodljivec ima na leto od 1-4 rodove, pri nas sta najpogosteje dva rodova na leto, v toplejših predelih trije. Prvi rod metuljev leta od konca maja do julija, najpogosteje v drugi polovici junija. V toplejših krajih metuljčki pričnejo z letom 14 dni prej. Metuljčki čez dan počivajo na lubju ali listih. Z zloženimi krili spominjajo na ptičje iztrebke. S tem se zaščitijo pred plenjenjem ptic. Letajo ob večernem mraku. Drugi rod metuljčkov se pojavljajo od sredine julija do začetka septembra, največje število jih leta v začetku avgusta.

Samičke prvega rodu ležejo srebrno bela jajčeca na plodove in poganjke, najpogosteje jih odležejo na zgornjo stran listov blizu plodov. Samica v dveh tednih odloži do 250 jajčec, iz katerih se čez 8–14 dni izležejo gosenice. Te gosenice se zavrtajo v plodove in objedajo peščišče.  Svoje iztrebke gosenice spravljajo iz plodov skozi poseben rov. V plodu gosenice preživijo 3-4 tedne. Nato plod zapustijo in se zabubijo v goste bele zapredke, katere najpogosteje najdemo za drevesnim lubjem, redkeje tudi na zemlji. Po 10-13 dneh se iz zapredka razvijejo metuljčki drugega rodu, ki odlagajo jajčeca na plodove. Nekaj gosenic prvega rodu pa ostane v zapredkih do naslednje pomladi. Odrasle gosenice drugega in tretjega rodu (kjer obstaja) kasneje zapustijo črvive plodove in se zapredejo v shrambah, kleteh ali za drevesnim lubjem kjer preživijo zimo. Pri drugi generaciji gosenic se dogaja, da ena gosenica poškoduje celo dva plodova, če se med sabo stikata.  Poškodovani plodovi pri prvi generaciji zgodaj odpadejo (junijsko trebljenje), pri drugi pa predčasno dozorijo in odpadejo. Pri pozno napadenih plodovih znakov napada ne opazimo in jih zanesemo v shrambe, kjer se škodljivec zaprede in preživi zimo. Črvivo sadje moramo zato redno prebirati. Okna v shrambi pa naj bodo spomladi gosto zamrežena, da metulji ne uhajajo iz nje.

Odrasle gosenice so velike do 2 cm, v hruškah so bele barve, v jabolkih, pa so na zgornji strani rdečkaste ter imajo rjavo glavo in ovratnik. Če ni na voljo plodov se mlade gosenice zavrtajo v mlade poganjke in tam dorastejo.

V naravi obstaja veliko plenilcev in parazitov, ki zatirajo jabolčnega zavijača. Med glavnimi so seveda ptice, ki pred zapredanjem uničijo veliko gosenic. Tudi v mreže pajkov se ujame veliko metuljev, poleg tega pa pajki plenijo tudi gosenice. Med drugimi plenilci omenimo še mravlje, strigalice (hranijo se tudi z jajčeci) in hrošče brzce. Jajčeca jabolčnega zavijača pa poleg plenilcev okužujejo tudi nematode in nekatere vrste gliv.

Tudi s pomočjo sintetičnih feromonov lahko zatiramo jabolčnega zavijača, vendar je ta način precej drag in se feromonske vabe uporablja v bolj prognostične namene (CF feromonska vaba za jabolčnega zavijača). Ti feromoni posnemajo funkcijo spolnih feromonov, ki jih oddaja samica in z njimi privablja samce. Tako s spremljanjem ujetih metuljčkov, lahko napovemo kdaj je najbolj primeren čas za škropljenje. Škropimo z Naturen BIO naravni insekticid za sadje in zelenjavo, ki deluje na vse razvojne stadije tudi na jajčeca.

V zadnjem času se za zatiranje uporabljajo sodobni pripravki, ki preprečujejo razvoj jajčec ali gosenic in imajo malo stranskih učinkov na ne ciljne organizme. Štejemo jih med okolju prijazne pripravke, imenujemo pa jih regulatorji razvoja. Delujejo tudi na jajčeca, zato jih lahko uporabimo pred začetkom odlaganja jajčec.

Ostale insekticide uporabljamo v času odlaganja jajčec in imajo kontaktno delovanje na gosenice. Ta mora z njimi priti v stik in sprejeti dovolj veliko količino pripravka, da jo usmrti, sicer je njihov učinek slab.

Najpomembnejše pri uporabi zaščitnih sredstev tako kemičnih, kot naravnih je njihova pravilna in pravočasna uporaba. Za uspešno zaščito je potrebno zatirati predvsem jajčeca in gosenice, kajti ko so gosenice že zavrte v plod, kontaktni insekticidi na njih več ne učinkujejo.





... seznam prihajajočih opravil

 



© 2012 Silk d.o.o. in Scotts Celaflor GmbH
* Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno natančno preberite etiketo in informacije o izdelku.
** Pesticide uporabljajte varno. Pred uporabo natančno preberite etiketo in navodila. Prosimo, upoštevajte, simbole in opozorila na navodilih za uporabo.