Moč je v naravi.

Aktualna opravila

Zaščita pred malim zimskim pedicem

september
 Zaščita pred malim zimskim pedicem

Jeseni lezejo samičke malega zimskega pedica v krošnje dreves, kjer odložijo jajčeca. Z uporabo lepljivega traku, ki ga ovijemo okrog debla lahko to preprečimo,vendar pa moramo pri tem upoštevati nekaj pravil.

Gosenice malega zimskega pedica (Operhophtera brumata) spomladi obžirajo mlade liste in poganjke in lahko povzročijo veliko škodo. Poleg sadnega drevja (predvsem češnje, jablane in hruške) napadajo tudi druge listavce: javor, gaber, lipa,...

Premikajo se tako, da zadnji del telesa primaknejo k prvemu, temu pravimo pednjanje in po tem so dobili tudi ime.

V začetku maja se gosenice po svilenih niti spustijo na tla, kjer se zabubijo. Oktobra se izležejo metulji. Samčki imajo krila in odletijo ter obletavajo drevesne krošnje, medtem ko so samičke brez kril in plezajo na drevo. V tem času se parijo, nato pa samičke odlagajo jajčeca v listne brste iz katerih se naslednje leto spomladi (v mesecu aprilu) izleže nova generacija gosenic malega zimskega pedica.

Proti škodam, ki jo povzroča mali zimski pedic se lahko učinkovito in okolju prijazno borimo z uporabo lepljivega traku, ki ga ovijemo okrog drevesnega debla. Površina traku je premazana s posebnim lepilom, ki je odporno na vremenske vplive. S trakom preprečimo, da samičke prilezejo v drevesno krošnjo in odložijo jajčeca.

Če so bila vaša drevesa napadena  spomladi, je precejšnja verjetnost, da se bo napad ponovil tudi prihodnjo pomlad. Samičke brez kril se počasi premikajo, zato se po odlaganju jajčec odpravijo nazaj proti tlom, kjer se zabubijo.

Lepljivi trak namestite okrog debla konec meseca septembra. Če je lubje drevesa zelo razbrazdano, je potrebno te brazde nekako zapolniti, da se samičke ne izmuznejo pod trakom. Pomembno je ta tudi na kol za oporo namestimo lepljivi trak, da nam gosenice ne pobegnejo preko njega. Z lepljivim trakom je priporočljivo opremiti vsa drevesa na vrtu, kajti lahko se zgodi, da močan veter zanese jajčeca ali gosenice na sosednjo drevo.

Pozorni moramo biti tudi na to, da decembra trak odstranimo z drevesa. Nekatere samičke izležejo jajčeca pod trak, kjer prezimijo in se spomladi iz njih izležejo gosenice, zato moramo trak tudi primerno odstraniti.

Lepljivi trak je primeren tudi za zatiranje drugih škodljivcev. Še posebno dobro zatira vse vrste pedicev: poleg malega zimskega pedica tudi  velikega zimskega pedica (Erannis defoliaria) in snežnega pedica (Phigalia pilosaria), zemljemerko (Peribatodes rhomboidarius) ter tudi krvavo uš (Eriosoma lanigerum) in različne hrošče zalubnike ter celo lešnikarja (Curculio nucum), čeprav je namestitev trakov na lesko zelo zamudna...

Preprečuje tudi dostop mravljam, ki izkoriščajo listne uši.

Trak uporabljamo med septembrom in decembrom ter med januarjem in marcem.

... seznam prihajajočih opravil

 © 2012 Silk d.o.o. in Scotts Celaflor GmbH
* Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno natančno preberite etiketo in informacije o izdelku.
** Pesticide uporabljajte varno. Pred uporabo natančno preberite etiketo in navodila. Prosimo, upoštevajte, simbole in opozorila na navodilih za uporabo.